Med allt större villor och fritidshus finns nu möjligheten att komplettera och uppgradera de redan befintliga massiva timmerknutarna på våra timmerhus med något extra. Vare sig det gäller nya eller tidigare byggda Jörnträhus finns denna lösning att tillgå om man önskar ett mer massivt uttryck.

Principen är lika enkel som den är genial och passar alla som vill extrautrusta sitt timmerhus.

Megaknuten som kan väljas vid beställning av timmerhus från Jörnträhus

Jörnträhus