fbpx

Populära fritidshus & villor byggs i nytt produktionsflöde

Populara hus villor fritidshus husbyggsatser byggelement byggs i husfabrikens nya produktionsflode Jorntrahus 1

I början av året startades ett förändringsarbete för att effektivisera och förenkla produktion i husfabriken. Nu börjar det ge frukt i form av flexiblare produktionsflöden, bättre effektivitet och en än mer tilltalande arbetsmiljö. 

– Det är givetvis mycket positivt, alla inblandade har gjort ett riktigt bra jobb, säger Mikael Lindberg, vd på Jörnträhus.

Under senaste två åren så har det funnits ett extra stort intresse för Jörnträhus fritidshus, villor och komplement­byggnader – vilket skapat nya produktions­utmaningar i fabriken. Därför har det varit ytterst viktigt att kontinuerligt jobba med förändringar och förbättringar i produktions­flödena. Under perioden februari-juni har den tillförordnade produktionschefen Peter Gyllenberg hållit i ett förändringsarbete tillsammans med konsultföretaget iTid.

– Det är aldrig lätt att införa nya sätt att arbeta, därför känns det skönt att det nu ger effekt enligt vår tidplan. Det ger energi till hela företaget, säger Mikael Lindberg.

I huvudsak har det handlat om att förändra produktions- och materialflödena i de olika fabriksdelarna, i den processen har även fokus legat på att förbättra arbetsmiljön för personalen. Det har också tillsatts teamledare, nya tjänster, på de två tillverkningsenheterna och på materialenheten. Detta för att planera och styra delar av produktionen och fördela resurser mellan de olika stationerna.

– Lite kortfattat kan man säga att vi har gått från ett individuellt producerande till att jobba i team om 6-8 personer, som har hand om ett område, till exempel ytterväggar. När någon i teamet är färdig med sin uppgift kan personen hoppa in och hjälpa till där det behövs i teamet, säger Mikael Lindberg.

Jörnträhus försöker få till ett mer optimerat flöde, så att medarbetarna kan fokusera mer på själva tillverkningen och inte behöver lägga tid på saker runt omkring. Det är även viktigt att skapa en organisation som kan hålla en jämn produktionstakt även vid hög frånvaro, något som aktualiserades under pandemin. Tätare kommunikation är också en del i det nya arbetssättet, därför har man nu pulsmöten varje morgon och stämmer av läget.

– Nu har vi kommit så långt att vi kan titta på nästa steg, vilket ser ut att bli investeringar i olika hjälpmedel som underlättar att jobba smartare i produktionen. Det kan till exempel handla om nya typer av spikbord, vändbord, skivlyftar och rullbanor, säger Mikael Lindberg.

Parallellt med förändringsarbetet i produktionen har husen från Jörnträhus fortsatt att vara mycket eftertraktade.

– Vi har sålt så bra att vi vet vad vi ska göra varje dag fram till semestern 2023. Det i kombination med att våra produktionsflöden ser riktigt bra ut gör att vi ser ljust på framtiden trots att det är oroliga tider med lågkonjunktur, energikris och skakigt världsläge, säger Mikael Lindberg.

Hör gärna av er till oss så får ni prata husbyggsatser och vårt koncept direkt med en av våra husexperter nedan.

Ni kan också beställa vår digitala huskatalog och inspireras av kundreportage – plus utforska våra övriga husbyggsatser.