Hur Jörnträhus hanterar dina personuppgifter

Ditt förtroende för oss är av stor vikt – både vid leverans av hus men också hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar därför ansvar för att skydda våra kunders och potentiella kunders integritet och behandla personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

Genom din beställning av produkter eller tjänst – t ex huskatalog, husmodell, m m – blir du kund hos Jörnträhus i Jörn AB (orgnr 556947-6525) – nedan kallad Jörnträhus.

Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning, offert- eller kontaktförfrågan. Personuppgifterna används för att kunna leverera beställd huskatalog, kunna ta kontakt med dig eller för att uppfylla åtaganden i avtal med dig som kund. Vidare behandlar vi dina personuppgifter för administration av leverans/tjänster, marknadsföring av Jörnträhus produkter och tjänster, information, samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi kan även ha behov av att kommunicera dina personuppgifter till våra säljare och samarbetspartners för att kunna leverera så bra produkt och service som möjligt.

För att Jörnträhus ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtal är det nödvändigt att du lämnar de efterfrågade uppgifterna till oss. Det också nödvändigt för oss att behandla vissa av dina personuppgifter för statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete, som är ett berättigat intresse för Jörnträhus.

Jörnträhus vill gärna använda e-post och telefon i vår kommunikation med dig som kund eller blivande kund. Genom beställningsformuläret för huskatalog och kontakta oss-formuläret på hemsidan så samlar vi in den data vi behöver för kunna hjälpa dig på bästa sätt. Genom att kryssa i rutan för samtycke och skicka in formulären så godkänner du till att dina personuppgifter används för att underlätta kommunikationen med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte eller kommuniceras till våra samarbetspartners, vänligen kontakta oss på .

Dina uppgifter kan komma att behandlas av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Detta är exempelvis våra kontrakterade säljare, IT-konsulter, entreprenörer och underleverantörer som måste ha dina uppgifter för de ändamål som anges här.

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service/tjänster och dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Jörnträhus kommer att behålla nödvändiga uppgifter så länge vi har ett åtagande mot dig enligt ingånget avtal, samt därutöver för den tid som följer av lagstiftning – t ex bokföringslagen. Vi behandlar dina personuppgifter för alla andra häri angivna ändamål till dess du återkallar samtycket, eller meddelar oss att du inte längre vill bli behandlad, dock längst fem år efter att dina uppgifter först registrerades.

Behandlingen av dina personuppgifter i Jörnträhus kundregister sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och/eller berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Jörnträhus. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Jörnträhus verksamhet. Du har vidare rätt att begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller radering eller begränsning av behandling – om förutsättning för detta finns enligt lag.

Skicka ett mail till så får du den hjälp du behöver.

Du har rätt att inge klagomål avseende vår hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Besök datainspektionen.se för mer information.

Om cookies

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Olika typer av cookies

Permanenta cookies
Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookies
Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Cookies för statistik
Det finns även cookies som samlar in statistik på Jorntrahus.se. Det är bl a för att kunna mäta antal besökare. Statistiken som samlas in är inte relaterad till personliga uppgifter.

Cookies på Jorntrahus.se

  • Olika typer av sessioncookies används för att kunna styra vilken information som visas på de olika sidorna – t ex när du använder kontaktformulär, filtreringsfunktioner, m m.
  • Vi använder också oss av cookies för att föra statistik om vilka sidor som är populära och kan föreslå innehåll för besökaren.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av Jorntrahus.se kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies.

Jorntrahus.se använder sig inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på webbplatsen. Ej heller på något annat sätt för att analysera internetbeteende på individuell nivå.

Länkar och hänvisningar som finns på Jorntrahus.se kan leda till andra hemsidor som också använder cookies, dessa är inte redovisade här.

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats