Så går ett husköp till

Hur ser processen ut när ni väljer Jörnträhus som leverantör? Här beskriver vi de olika stegen och hur vi finns med i alla steg som beskrivs.

1. INTRESSEANMÄLAN
Detta kan ske genom vår hemsida, mailkontakt, telefonkontakt, besök eller direktkontakt med Jörnträhus lokala säljare.

2. MODELLURVAL
Var husköpare har sin speciella smak, förutsättningar och önskemål vilka tillgodoses utifrån våra standardmodeller eller kundanpassningar.

3. FRAMTAGANDET AV FÖRSLAGSRITNING
Husköparen och säljaren kommer utifrån en gemensam dialog fram till vilken husmodell, alternativt vilka rimliga kundanpassningar, som skall kunna erbjudas, inom ramen för tomtens gällande detaljplan. Säljaren förmedlar informationen till Jörnträhus konstruktionsavdelning som tar fram en förslagsritning utifrån köparens idéer och önskemål. När förslaget uppfyller önskemålen ligger denna sedan som grund till offerten.

4. OFFERT
Jörnträhus offert baserar sig på förslagsritning samt den för den valda husmodellen leveransbeskrivningen såvida inga andra önskemål framkommit. Att välja bort eller lägga till innehåll i det här skedet är fullt möjligt för att kunna få en så precis offert som möjligt.

5. KÖPEAVTAL
När offerten är godkänd blir nästa steg i processen att teckna ett Köpeavtal. Vid köpeavtalet fastslås vad köparen avser köpa i detalj samt till vilket pris, detta baseras på gällande förslagsritning samt offert.

Köpeavtalet signeras i två exemplar vilka sänds in av köparen till Jörnträhus i original, efter Jörnträhus signering sänds ett signerat exemplar tillbaka till köparen. Vid köpeavtalet tas en förskottsbetalning ut på 2% av totala köpesumman.

Bygglovs­hantering

6. BYGGLOVSHANTERING
Efter tecknat köpeavtal kan framtagandet av bygglovshandlingar påbörjas.

En bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov.

För att påbörja framtagandet av detta krävs att en viss dokumentation finns Jörnträhus tillgänglig. Köparen skall alltid tillhandahålla en nybyggnadskarta vilken beställs från stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Ytterligare nödvändig information är:

  • Fritidshus eller permanentbostad
  • Husets placering på tomten
  • Önskad sockelhöjd

Ansökan om bygglov görs alltid av husköparen som själv fyller i och sänder in bygglovsansökan tillsammans med den tekniska dokumentationen erhållen från Jörnträhus.

Skulle bygglovet möta hinder är Jörnträhus behjälpliga med att justera dokumentationen till dess ansökan beviljas.

7. BYGGLOV BEVILJAT
Besked om bygglov får husköparen av kommunen. Handläggningstiden kan variera mellan ett par veckor till ett par månader beroende på kommun. 

Kontakta Jörnträhus säljare och sänd in bygglovet för att vi tillsammans ska kunna ta nästa steg i processen. 

8. AVROP
Denna punkt är när huset beställs av köparen vilket ligger till grund för Jörnträhus materialinköp, produktionsplanering samt tillverkning.

Vid avrop skall en checklista verifieras mellan säljare och köpare så att alla detaljer och eventuella val är korrekta, inga justeringar eller ändringar är möjliga efter signerat avrop.

Byggsamrådsunderlag påbörjas först efter signerat avrop inkommit till Jörnträhus, detta tas därefter fram i turordning.

Underlaget utgörs av K-sektioner, eventuell energibehovsberäkning (extra tillval) samt grund/lastplan.

Husköparen anger önskad leveransvecka i det signerade avropet, för att bekräfta leveransvecka från Jörnträhus krävs en banksäkerhet från husköparen, denna utgörs av antingen Spärrförbindelse, Bankgaranti, Pantsättning konto alternativt en Förskottsbetalning.

Beroende på produktionsbeläggning bekräftar Jörnträhus med planerad leveransvecka.

Enligt betalningsplanen betalas 5% av totala köpesumman i detta skede.

9. LEVERANS
Beträffande husleveransen informerar Jörnträhus köparen om detaljer som leveransdatum och tidpunkt i god tid innan utleveransen.

Jörnträhus står för transport med 24 meters lastbil på framkomlig väg. Lossning samt eventuell omlastning ansvarar köparen för.

Lossningen ska vara utförd inom 3 timmar.

Förskjutning av delleveranser sker under max 12 veckor, vid leverans av byggsats faktureras 80% av totala köpesumman.

10. REKLAMATIONER
Eventuella produktreklamationer skall anmälas inom 5 dagar från mottaget gods till Jörnträhus.

11. SLUTFAKTURERING 
Slutfakturering sker efter max 12 veckor efter första leverans varvid resterande 13% faktureras.

Kundreportage fritidshus timmerhus byggsats Bergsholmen Familjen Boström 2019

»Med facit i hand så ångrar vi inte att vi tänkte stort och satsade friskt, vi har fått ett fantastiskt hus helt enkelt«

Per, huskund & stolt ägare av ett Bergsholmen

Fritidshus Strycksele XL Loft husbyggsats Jörnträhus Kundreportage Christian och Therese skoter 1

»Vi fick ett oerhört professionellt & engagerat bemötande av Jörnträhus representant, vilket gjorde valet lätt«

Huskunderna Therése & Christian

Jörnträhus Husmodell Bolund Byggsats Hus Husvän Sommaren 2020 Byggnation Blockhus 30kvm 18

»Smidigt, enkelt & millimeterpassning gjorde att vi kunde montera vårt hus själva utan några problem«

Husvän på Oknö