Jörnträhus bygger lägenheter

Träbyggandet får en allt viktigare roll på den svenska bostadsmarknaden. Ett bra exempel på det är utvecklingen inom Jörnträhus, som nu bygger 20 lägenheter i egen regi i centrala Skellefteå.
– Det händer mycket positivt i Skellefteå just nu och trycket på bostadsmarknaden förväntas öka de närmaste åren. Våra blockhusbyggda lägenhetshus med hög prefabriceringsgrad ger oss möjlighet att erbjuda fler smarta alternativ med låg miljöbelastning, säger Jörnträhus vd Arvid Cedergren.

Jörnträhus har tidigare mest varit kända för sina timrade fritidshus. När företaget 2013 blev en del av koncernen Contractor Bygg inleddes ett arbete med att utveckla fabrikstillverkade blockhus, med färdigmonterade ytterväggar, fönster och paneler. Under 2018 har Jörnträhus inlett det första lägenhetsprojektet i egen regi på en tomt i korsningen Svedjevägen/Torsgatan i Skellefteå. Kvarteret Vänligheten ska stå klart för inflyttning i slutet av 2019 och består av fem hus med totalt 20 fyrarumslägenheter på 100 m2. Arvid Cedergren berättar:
– En av de viktigaste fördelarna med blockhusen är ju att de byggs med relativt hög prefabriceringsgrad redan i fabrik, vilket minskar byggtiden på arbetsplatsen. Sedan är så klart klimatfrågan viktig för oss som jobbar med trä som konstruktionsmaterial. Ju fler alternativ med låg miljöpåverkan som erbjuds desto bättre. Vi är stolta att kunna bidra till en positiv utveckling. För Jörnträhus är lägenheterna i Skellefteå del av en långsiktig strategisk satsning, som kompletterar företagets erbjudande inom fritidshus.

För Jörnträhus är lägenheterna i Skellefteå del av en långsiktig strategisk satsning, som kompletterar företagets erbjudande inom fritidshus.

– Självklart är Northvolts etablering av den nya batterifabriken i Skellefteå en faktor som påverkar behovet på bostadsmarknaden. Men för oss på Jörnträhus är det här en verksamhetsutveckling där vi blickar längre fram än så. Vi får möjlighet att skapa ännu större byggvolymer och därmed fortsätta erbjuda arbetstillfällen på fabriken i Jörn, berättar Arvid Cedergren.

Våra blockhusbyggda lägenhetshus med hög prefabriceringsgrad ger oss möjlighet att erbjuda fler smarta alternativ med låg miljöbelastning.